Kontakt

Skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie.

Parkmar Inkaso Sp. z o.o. 85-011 Bydgoszcz
ul. Śniadeckich 11
85-011 Bydgoszcz
Bezpośrednia infolinia do złożenia
wniosku o kredyt konsumencki 729 112 112

NIP: 9671456648
REGON: 522318962
KNF RPK029870

Zaznacz wszystkie zgody

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Parkmar Inkaso Sp. z o.o., 85-011 Bydgoszcz, ul.Śniadeckich 11 NIP: 9671456648, REGON: 522318962, KRS: 0000961526, KNF: RPK029870, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Wyrażam zgodę na udzielenie mi odpowiedzi wykorzystując powyższe dane.

Informacja

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Parkmar Inkaso Sp. z o.o., 85-011 Bydgoszcz, ul.Śniadeckich 11 NIP: 9671456648, REGON: 522318962, KRS: 0000961526, KNF: RPK029870, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), będziemy przetwarzać je w określonych celach, np. przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Parkmar Inkaso Sp. z o.o., to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.