warunki

Warunki otrzymania pożyczki

jakie musi spełnić pożyczkobiorca są bardzo proste:

Stałe zameldowanie
w Polsce

Prowadzenia gospodarstwa,
renty lub emerytury.

Dochód
z tytułu umowy o pracę,
umowy zlecenia,
umowy o dzieło,
wynajmu.


Osoba prywatna

• Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
(ostatnie 3 miesiące netto)
lub umowa o pracę

• Wyciąg z konta z wpływem wynagrodzenia

• Dowód osobisty lub decyzja meldunkowa
lub oświadczenie właściciela lokalu
w którym mieszka

Emeryt \ Rencista

• Decyzja o przyznaniu renty / emerytury

• Dowód osobisty

• Legitymacja emeryta / rencisty

• Informacja o ewentualnym
dodatkowym zarobku

• Ostatni odcinek emerytury lub renty

Rolnik

• Dowód osobisty

• Faktury

• Przeliczenie z gminy hektary
na gotówkę

• Przychód

Kwota Weryfikacja Wnioski telefoniczne Odstąpienie od umowy Obsługa Oprocentowanie Wiek Zabezpieczenie

Podsumowanie

Od 1200 do 5400 zł 24 godziny Tak Tak, klient ponosi wówczas koszt odsetek za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty U kleinta 20,5% / 365 Odsetki Od 18-80 roku życia, grupa 18-26 oraz 70-80 dodatkowe procedury i zabezpieczenia Minimum 1 przedmiot przewłaszczenia